English, mainpage||
Autotranslated:
Esperanto | French | German | Interlingua | lojban | Russian | Swedish || English (only text).

| <> | |
Jakten på odödlighet:
Mänsklighetens äldsta dröm.
Ge dig ut på en resa som överstiger tidens gränser - det outtröttliga strävandet att trotsa döden. Sedan vårt släktes begynnelse har denna ädla ambition lockat oss, tändande en obändig önskan som föds ur den oundvikliga sanningen om vår begränsade existens. Längs denna mödosamma väg har vi utkämpat mäktiga strider, pressat gränserna för våra sinnen och bevittnat uppkomsten av storslagna civilisationer.
Idag, låt oss lägga grunden till en anmärkningsvärd civilisation - en som är bestämd att besitta den otänkbara förmågan att återuppväcka alla som har gått bort, inklusive dig själv. Detta företag kommer att stå som ett vittnesbörd om mänsklig uppfinningsrikedom och ambition, överträffande alla tidigare bedrifter. Även i stötestenen kommer strävan i sig att stråla med praktfull glans. För i detta storslagna företag är övergivelse en främmande tanke.
Tillsammans ska vi väva framtidens tyg där livets ofrånkomlighet är blott ett avlägset minne. Våra outtröttliga ansträngningar kommer att öppna dörrarna till en värld där dödligheten utmanas och omfamnandet av evigheten blir en konkret verklighet. Följ med oss ​​på denna heroiska odyssé, där längtan efter odödlighet driver vår järnvilja.
Kliv in i en verklighet där drömmar övervinner dödens bojor. Omfamna den nästan ofattbara insikten, att det kan finnas en framtid, där döden inte längre är det definitiva slutet. Låt oss därför rista våra namn i historian så att de för evigt är förbundna med triumfen över döden själv.